Goed voorbereid door LevensDossier

Centraal in de dienstverlening van Cretio staat de samenstelling van een persoonlijk LevensDossier: een op maat gemaakt dossier dat letterlijk uw hele leven in kaart brengt. Niet alleen uw persoonlijke omstandigheden, maar ook uw financiële situatie en feiten met betrekking tot uw bezittingen worden compleet gecodeerd en goed beveiligd vastgelegd, bij voorkeur in een digitale kluis.

In kort bestek kan Cretio u bij het volgende van dienst zijn:

  • praktische ondersteuning bij het samenstellen van uw persoonlijke LevensDossier
  • een herinneringsservice voor het actueel houden van uw LevensDossier
  • het signaleren van fiscale/juridische en praktische mogelijkheden en valkuilen
  • goede voorbereiding op inschakeling van uw specialist (zoals bijv. een notaris, financieel adviseur, etc.)
  • het leveren van een digitale ‘kluis’ voor het veilig opslaan van uw gegevens
  • suggesties voor een persoonlijke nalatenschap
  • tips over de wijze waarop u gemaakte afspraken het beste kunt vastleggen

Voordeel voor u en uw naasten: een compleet transparant naslagwerk, overzicht, rust, veiligheid en de zekerheid van praktische, professionele ondersteuning.

Naast dat het LevensDossier een belangrijk naslagwerk is bij het afwikkelen van uw nalatenschap, zult u er ook bij leven zelf plezier van hebben. Bovendien heeft het dossier, doordat zaken in samenhang met elkaar in kaart zijn gebracht, een belangrijke signaleringsfunctie. Zo kan de notaris, estate- of financial planner uit uw dossier opmaken of er nog te behalen (fiscale) voordelen zijn.

Een jaarlijkse herinneringsservice zorgt ervoor dat al uw gegevens up-to-date blijven. Mocht u niet meer in staat zijn uw eigen administratie te voeren, dan vormt dit dossier een belangrijk vertrekpunt voor degenen die het van u overnemen. Ook voor het opstellen van een Levenstestament kan het LevensDossier gebruikt worden.

Het LevensDossier kunt u het beste veilig bewaren in uw eigen digitale kluis. Uw digitale nalatenschap voor uw nabestaanden is hiermee gegarandeerd en maakt een zoektocht overbodig. In onze dienstverlening bieden we de mogelijkheid om uw LevensDossier actueel en toegankelijk te houden. De variant Verantwoord*** wordt via de notaris ingeschreven in het Centraal Testamenten Register. Op het moment dat uw nabestaanden zich melden na uw overlijden, zal de notaris dit register raadplegen.